Loc Tran

BROKER, SRS®, ABR®, CSMS®, SMP

Loc Tran, REALTORS Enjoy Helping Texas Home Buyers, Sellers and Investors

About Loc Tran

Loc Tran, REALTORS enjoys helping Texas real estate buyers, sellers and investors. Loc speaks bilingual Vietnamese.

Loc Tran, REALTORS commit full time to help you achieve the greater home solution. Our areas of focus are the established Cypress, Northwest Houston and surrounding areas.

Loc Tran, REALTORS choose God, Family, and then Business. Our clients are my friends and family.

When the time is right for you, we're ready to help. Contact Loc Tran, REALTORS for a private and no obligation consultation today!

Latest Blog Posts

5 LỜI KHUYÊN Khi Chuẩn Bị Mua Nhà

Bạn đang tìm nhà để mua? Bạn muốn biết thêm chi tiết trước khi mua nhà? Đây là 5 lời khuyên cần thiết dành cho bạn đ

Read More

Nhà Cypress Bán Trung Bình $596K, Nhà Bạn Thì Sao?

Ở Cypress, giá nhà bán trung bình tại thị trường hiện tại là $596,000. Bạn nghĩ nhà mình có giá bao nhiêu?Bạn&

Read More

Tại Sao Khi Bán, Nên Làm Với Chuyên Gia Đại Diện Người Bán?

Tại Sao Nên Thuê Chuyên Gia Đại Diện Người Bán?Khi quý bạn cần bán nhà hoặc bất động sản, và cần tìm một đại

Read More

Nhà Bạn Có Giá Bao Nhiêu?

Định Giá Nhà?Để biết nhà của quý bạn có thể bán được giá bao nhiêu trong thị trường hiện tại, quý bạn c

Read More